Midt-Telemark kommune

Folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator skal samordne folkehelsearbeidet i kommunen og være en pådriver for folkehelsearbeidet. Arbeidsoppgavene til folkehelsekoordinator består av oversiktsarbeid, planarbeid og deltakelse i tiltaksutforming. Folkehelsekoordinator deltar i ulike tverrfaglige forum som overordnet plan- og folkehelseforum og ressursgruppe for barn og unge.

Vi vil om litt få ny folkehelsekoordinator, som vil være organisert under assisterende kommunedirektør.