Midt-Telemark kommune

Kommuneoverlege

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen jobber med helse på et administrativt nivå innen blant annet folkehelse, miljørettet helsevern, helseberedskap og samhandling. Kommuneoverlegen er også smittevernlege.

Kommuneoverlegen har en lovfestet rolle i folkehelsearbeidet, og har ansvar for å skaffe faktagrunnlag og bidra som rådgiver i arbeidet med oversiktdokumentet. I tillegg skal kommuneoverlegen bidra i det helsefremmende og forebyggende arbeidet.

Kontakt

Maren Østvold
Konstituert kommuneoverlege
E-post
Mobil 91 77 42 67

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø