Midt-Telemark kommune

Kommunepsykolog

Kommunepsykolog

Brita Rønning Iversen er kommunepsykolog i Midt-Telemark kommune, og har vært ansatt i stillingen fra den ble opprettet i 2017.

Stillingen er organisatorisk plassert i sektor helse og omsorg, nærmeste overordnede er kommunalsjef. Målet for stillingen er å styrke kommunens satsing på psykisk helse og livskvalitet i folkehelsearbeidet, samt bidra til økt kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innenfor psykisk helse og avhengighet, vold- og traumefeltet.

Kommunepsykologen skal gjennom psykologfaglig arbeid bidra til kommunens virksomhet innen plan- strategi- kvalitet- og fagutviklingsarbeid (link til stillingsbeskrivelsen)

Kontakt

Brita Rønningen Iversen
Kommunepsykolog - spes. i klinisk samfunnspsykologi
E-post
Mobil 91 71 91 90

Eg er psykologspesialist og er tilsett som psykolog i Midt-Telemark kommune.

Eg bur i Bø saman med mann, barn og hund. Eg er glad i å vere ute i naturen, gjerne på ski om vinteren, turar i skog og fjell heile året. Hytta på Rauland er ein god stad å vere. Elles les eg bøker og tar fram strikketøyet så ofte eg kan.

For tida jobbar eg for det meste på Ung Arena. Her møter eg foreldre og ungdom som ønskjer samtaler. Eg er opptatt av å ha ei samarbeidsorientert tilnærming, og at vi saman kan jobbe for betre psykiske helse og livskvalitet gjennom samtaler og andre tiltak som er viktig for trivsel og meistring.  Eg er utdanna psykolog ved universitetet i Oslo, og er spesialist i klinisk samfunnspsykologi.  Eg har tatt utdanning i mellom anna kognitiv terapi, familieterapi og oppmerksomhetstrening/mindfullness.