Midt-Telemark kommune

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Midt-Telemark har et interkommunalt samarbeid med kommunene Notodden, Hjartdal og Nome om miljørettet helsevern. Miljøhygienisk avdeling er lokalisert på Notodden, og gir veiledning og råd om ulykkesforebyggende arbeid, inneklima, støy, vann, sosiale miljøfaktorer, avfall, slam og avløpsvann, stråling og planlegging.
 

Se mer informasjon om Miljøhygienisk avdeling