Midt-Telemark kommune

Kontingentkassa

Kontingentkassa

Søknadsskjema om tilskudd fra kontingentkassa

Søknad om tilskudd til kontingent og/eller tur/utstyr til barn og unge fra 6 år og ut videregående skole. Det blir gitt inntil kroner 3000,- i tilskudd pr person per år. Den som søker vurderer om familien er i en slik situasjon at de ikke kan dekke dette selv. Det er ikke familien selv som søker, men lag, organisasjoner eller andre rundt personen.  Søker fyller ut søknaden og skriver under.

Frister: 15.mai og 15.november 2022.

 

Kontakt

Sverre Jacobsen
Kulturskolelærer
E-post
Mobil 95 22 33 42