Midt-Telemark kommune

Kontingentkassa

Kontingentkassa

Søknadsskjema om tilskudd fra kontingentkassa

Søknad om tilskudd til kontingent og/eller tur/utstyr til barn og unge fra 6 år og ut videregående skole. Den som søker vurderer om familien er i en slik situasjon at de ikke kan dekke dette selv. Det er ikke familien selv som søker, men lag, organisasjoner eller andre rundt personen.  Søker fyller ut søknaden og skriver under.

Søknad om tilskudd blir prioritert i denne rekkefølgen: 

  1. Kontingent 
  2. Utstyr 
  3. Deltaking på cup/seminar/turer osv 

Det blir tildelt inntil 3000 kroner i tilskudd pr. person pr. år. Dersom det er restmidler ved tildelingsrunden på høsten, vil det være mulig å tildele mer enn 3000 kroner som kan dekke punkt 3. 

Frister: 15.mai og 15.november 

Gå til søknadsskjema

Kontakt

Sverre Jacobsen
Kulturskolelærer
E-post
Mobil 95 22 33 42