Midt-Telemark kommune

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel

Henvendelser om vigsel i Midt-Telemark kommune kan rettes til servicetorget i kommunen. Borgerlig vigsel er en gratis tjeneste for innbyggere i Midt-Telemark kommune, eller dersom dere fyller vilkårene for å inngå ekteskap her, dersom vigsel skjer mellom kl. 08.00 - 15.00 på hverdager (08.00 - 15.30 på vinterstid).

Ønsker dere vigsel utover disse tider koster det kr. 800,-. 

Tilbudet om kommunal vigsel i Midt-Telemark kommune er i utgangspunktet for kommunenes innbyggere. I tillegg kan personer som er bosatt i utlandet, og som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1, gifte seg i Midt-Telemark kommune.
 

Se retningslinjer for kommunal vigsel  (PDF, 267 kB)


Ønsker dere borgerlig vigsel i Midt-Telemark kommune?

Det enkleste er å sende inn søknad om borgerlig vigsel digitalt, der kan du legge ved den dokumentasjon vi trenger på en sikker måte. Du kan også sende inn søknad med vanlig post eller komme innom servicetorget. Vi trenger navn på brudepar, e-post, telefonnummer og ønske om dato og tid. Vi trenger også kopi av prøvingsattest dere søkt om fra Skatteetaten. Originalen må vi ha senest dagen før vigselen. Send den i posten eller kom innom servicetorget. 


Søk om borgerlig vigsel


Personer med vigselmyndighet i Midt-Telemark kommune

  • Ordfører Siri Blichfeldt Dyrland
  • Varaordfører Ingebjørg Ørnulfsdatter Nordbø

 Før dere kan gifte dere

Før dere kan gifte dere i Midt-Telemark kommune må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må fylle inn noen skjemaer. Behandlingstiden kan være 5-6 uker hos Skatteetaten, så vær ute i god tid før dere har planlagt bryllupet. 

Skatteetaten sender dere en prøvingsattest dersom dere oppfyller kravene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder.

Når dere har mottatt denne attesten, så må denne sendes til kommunen.

Om seremonien    

Kommunestyresalen er vigselsrom i kommunen. Har dere andre ønsker om vigselsted, blir dette vurdert i hvert enkelt tilfelle. 

 

 

Dagen for vigsel, møter dere opp på kommunehuset litt før tid for vigsel. Brudeparet må huske å vise gyldig legitimasjon før vielsen starter. Vigsler møter dere i når dere kommer til kommunehuset, og dere blir vist inn i seremonirommet sammen med vitnene og eventuelt andre gjester dere har invitert til vielsen.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Vigsler leser vigselsformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller, før dere erklæres for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitner og vigsler en vigselsbok.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.


Etter vigselen

Innen tre dager etter vigselen sender kommunen inn en vigselsmelding til Folkeregisteret. Samtidig får dere en kopi av vigselsmeldingen. Denne fungerer som en midlertidig vigselsattest inntil dere får den riktige i posten fra Folkeregisteret/Skatteetaten.
 Gjeldende lovverk
 

Se ektenskapsloven kapittel 1

 

 

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart