Midt-Telemark kommune

Kommunal gravferd

Kommunal gravferd

I de tilfellene hvor den døde ikke har etterlatte eller de etterlatte ikke ønsker å ta ansvaret for gravferden, sier Gravferdsloven at kommunen må sørge for en verdig gravferd. Dette kalles for en kommunal gravferd.

Dersom den avdøde ikke hadde bopel i Norge, vil ansvaret ligge på den kommunen hvor dødsfallet fant sted.

Ved en en kommunal gravferd vil det være en enkel seremoni i tråd med avdødes livssyn.

Det praktiske rundt gravferden overlater kommunen til et lokalt begravelsesbyrå, kommunen kan kreve utgiftene ved gravferden dekket av dødsboet.

Kontaktperson i Midt-Telemark kommune vedrørende kommunal gravferd er kommunedirektøren.
 

For mer informasjon om begravelse og andre kirkelige spørsmål:
 

Se nettsiden til Midt-Telemark kirkelige fellesråd

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø