Midt-Telemark kommune

Bekymret for et barn?

Bekymret for et barn?

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Har du en magefølelse på at barnet ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet. Din bekymringsmelding kan være veldig viktig for barnet eller ungdommen det gjelder.

Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får informasjon om barn og unge som har det vanskelig.

Husk - dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Send en bekymringsmelding til oss. Send gjerne digitalt. Ønsker du være anonym kan du skrive ut skjemaet og sende inn til oss.
 

Meld din bekymring her

 

Er du usikker på om du skal melde fra til barnevernet?

Mange er i tvil om når det er riktig å melde fra til barnevernet. Midt-Telemark kommune har utarbeidet en  handlingsveiledere. Veilederen gir deg informasjon om hva du gjør dersom du lurer på om et barn eller ungdom trenger hjelp. Alle voksne kan gjøre en forskjell og gi barn og ungdom en trygg oppvekst.

Handlingsveilederen "se meg"


Spørsmål og svar fra Kriminalitetsforebyggende råd

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) har utviklet 10 spørsmål og svar for hjelpe deg som er bekymret for et barn.
 

 Hvem skal jeg snakke med i barnevernet?

Hvis du ønsker råd om du bør melde en sak, kan du ringe barnevernet, barnevernvakten eller alarmtelefon for barn og unge og diskutere saken. Du kan være anonym om du ønsker det.

 

Nome og Midt-Telemark barnevern

Du kan ringe eller skrive et brev til Nome og Midt-Telemark barnevern.

Midt-Telemark barnevern: 35 95 71 50   |   918 52 855

 


Barnevernvakta

På kveldstid kan du kontakte barnevernvakta i Grenland. Barnevernvakta har åpent hverdager 16.00 - 08.00 og hele døgnet i helger og helligdager.

Barnevernvakta: 90 05 33 04   

 


Alarmtelefon for barn og unge

Du kan også ringe gratis til den landsdekkende Alarmtelefonen for barn og unge. Da blir din bekymring formidlet videre til Nome og Midt-Telemark barnevern. Alarmtelefonen har åpent hele døgnet.

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

 Hva kan barnevernet gjøre for å hjelpe barn, unge og familier?

Barnevernet foreslår hjelpetiltak som vil gjøre situasjonen bedre for barnet. De fleste barna (8 av 10) får hjelp hjemme hos foreldrene. Hjelpen kan eksempelvis være råd og veiledning, barnehageplass, støttekontakt, besøkshjem eller tilsyn i hjemmet. I enkelte saker får barnet plass i fosterhjem eller på institusjon.
 Offentlig ansatt - da har du meldeplikt

Om du er offentlig ansatt kan du lese mer om meldeplikt og fremgangsmåte for å melde på Bufdir sin nettside.
 

Melde fra til barnevernet som offentlig ansatt.

Kontakt

Anne Storhaug
Barnevernleder
E-post
Telefon 35 95 71 67
Mobil 91 85 28 55
Nome og Midt-Telemark barnevern
E-post
Telefon 35 95 71 50
Midt-Telemark helsestasjon
Telefon 35 05 93 50

Åpningstider

Åpningstider Nome og Midt-Telemark Barnevern

Mandag - Fredag 08.00 - 15.30

Adresse

Postadresse

Nome og Midt-Telemark barnevern
Postboks 43
3834 Gvarv
 

Besøksadresse

Gvarvgata 45
3810 Gvarv