Midt-Telemark kommune

Hva skjer når jeg kontaktet barneverntjenesten?

Hva skjer når jeg kontaktet barneverntjenesten?

Gangen i en barnevernssak

  1. Bekymringsmelding
  2. Undersøkelse
  3. Tiltak
  4. Oppfølging
     

Mer informasjon om fasene i en barnevernssak på Bufdir.no


1. Bekymringsmelding

En barnevernssak starter med en melding til barneverntjenesten. Veldig ofte er det familien selv som kontakter barnevernet med ønske om hjelp.


2. Undersøkelse

Når vi mottatt en melding undersøker vi barnets omsorgssituasjon om det er grunn til å anta at barnet har behov for hjelp fra oss. Undersøkelsen skal gjennomføres så skånsomt som mulig og ikke være mer omfattende enn nødvendig. I en undersøkelsesfase tar barneverntjenesten kontakt med barnet og foreldrene for å få mer informasjon om hvordan barnet har det. Barneverntjenesten kan også komme på hjemmebesøk og kontakte øvrige personer i barnets liv. Barneverntjenestens undersøkelser kan videre omfatte sakkyndig undersøkelse og innhenting av informasjon fra andre instanser. 

Så raskt som mulig, og innen tre måneder (i særlige tilfeller er fristen seks måneder) skal det konkluderes med om det er grunnlag for å sette i gang tiltak, eller om saken skal henlegges.


3. Tiltak

Barneverntjenesten og Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker kan treffe ulike typer tiltak i barnevernet.
 

Mer om tiltak i barnevernet på Bufdir.no
 

4. Oppfølging

Hvis barneverntjenesten bestemmer vedtak om hjelpetiltak eller fylkesnemnda om omsorgsovertakelse utarbeides det tiltaksplan respektive omsorgsplan. Barneverntjenesten følger nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene og tilby veiledning og oppfølging.

Barnet skal få mulighet til å medvirke i utarbeidelsen av tiltaksplan og omsorgsplan.

Kontakt

Nome og Midt-Telemark barnevern
E-post
Telefon 35 95 71 50
Anne Storhaug
Barnevernleder
E-post
Telefon 35 95 71 67
Mobil 91 85 28 55

Åpningstider

Åpningstider Nome og Midt-Telemark Barnevern

Mandag - Fredag 08.00 - 15.30

Adresse

Postadresse

Nome og Midt-Telemark barnevern
Postboks 43
3834 Gvarv
 

Besøksadresse

Gvarvgata 45
3810 Gvarv