Midt-Telemark kommune

Hva gjør barneverntjenesten?

Hva gjør barneverntjenesten?

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Er du bekymret for et barn?

Send en bekymringsmelding til oss. Klikk på knappen nedenfor. Her kan du melde inn både digitalt og ved å laste ned skjema. 
 

Meld din bekymring her 

Er situasjonen akutt?

Ved akuttbehov utenom åpningstid kontakt Barnevernvakta. For barn og unge finns også en egen alarmtelefon.

 Barnevernvakta: 900 53 304     |    Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

 Hva gjør barneverntjenesten?

 

Råd, veiledning og hjelpetiltak

Barneverntjenestens skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien der barnet på grunn av forhold i hjemmet har særlig behov. Hjelpen kan gis i form av råd, veiledning og hjelpetiltak. Etter samtykke kan tiltak iverksatt før barnet har fylt 18 år opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil fylte 25 år.

Eksempler på råd og veiledning:

 • Vanskelige livssituasjoner i forbindelsen med oppdragelse av barn
 • Grensesettingsproblematikk
 • Atferdsproblemer
 • Rusproblem
 • Kriminalitet
 • Skoleskulk

Eksempler på forebyggende tiltak:

 • Støttekontakt
 • Rådgivning til foreldre
 • Familierådgivning
 • Hjelp til å delta i fritidsaktivitet i lag med andre barn og unge
 • Barnehage eller skolefritidsordning
   

 

Griper inn i samråd med foreldre

Barneverntjenesten har også et ansvar for å gripe inn dersom tiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass utenfor hjemmet.
 Plassering utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke

Når barnevernstjenesten finner at foreldre ikke er i stand til å ivareta barna/de unge sine behov for trygghet, stell og omsorg, kan omsorgen tas fra de for kortere eller lengre perioder.

Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i fylkesnemnda etter forslag fra kommunen.

Foreldre får egen advokat i slike saker, og dette er gratis. I slike saker er barn over 15 år part i sin egen sak og har således krav på egen advokat. I saker der foreldre skal ha omsorg, men barnet/den unge selv trenger behandling som foreldrene ikke kan gi alene, kan det blir aktuelt med opphold på institusjon for kortere eller lengre tid.
 Mer informasjon om barnevern

Kontakt

Nome og Midt-Telemark barnevern
E-post
Telefon 35 95 71 50
Anne Storhaug
Barnevernleder
E-post
Telefon 35 95 71 67
Mobil 91 85 28 55

Åpningstider

Åpningstider Nome og Midt-Telemark Barnevern

Mandag - Fredag 08.00 - 15.30

Adresse

Postadresse

Nome og Midt-Telemark barnevern
Postboks 43
3834 Gvarv
 

Besøksadresse

Gvarvgata 45
3810 Gvarv