Midt-Telemark kommune

Vedlikehold av kommunale veier, brøyting og strøing

Vedlikehold av kommunale veier, brøyting og strøing

Kommunen har ansvar for vedlikehold av kommunale veier, fortau, gang- og sykkelveier. Det meste av arbeidet med vegvedlikehold som brøyting, strøing og fresing er satt bort til underleverandører.


Hvem skal jeg kontakte?

 • I ordinær arbeidstid kontakt servicetorget
 • Utenom ordinær arbeidstid, kontakt teknisk vakttelefon
   

 

Hvem har ansvar for veien?

Det er ikke alltid lett å vite hvilke veier som er kommunale og hvilke som er riksveier, fylkesveier eller grunneiers ansvar. Oversikt over de fleste veier finnes hos Nasjonal vegdatabank (NVDB).
 

Sjekk hvem som har ansvar for veien
 Sommervedlikehold

 • Grusing av veier
 • Støvdemping av grusveier utføres normalt en gang i året, fortrinnsvis på våren.
 • Rensking av grøft, gatesluk og stikkrenner
 • Feiing utføres normalt før 15. mai hvert år
 • Hull i vegbanen som utgjør en fare repareres så raskt som praktisk mulig
 • Kantslått utføres normalt 1-2 ggr hvert år
 • Ettersyn av gatelys og trafikkskilt

 Vintervedlikehold - brøyting og strøing

Det kommunale vegnettet er fordelt på brøyteroder. Veger brøytes når det har kommet ca 10 cm snø. Vi bruker mellom 8 og 10 timer på å brøyte hver enkelt rode. Som hovedregel skal alle veger være ferdig brøytet til kl. 08.00, men dette kan variere avhengig av værforhold.


Oversikt over roder
 

 

Prioriterte veier

Hovedveger, boligveier, busstraséer, gang-, skole og sykkelveier og prioriteres. Hvis det kommer mye snø på kort tid, eller dersom snøen er tung og våt, vil bussveier og gang- og sykkelveier ha full prioritet for å holdes oppe. Bakker, veikryss og svinger strøs slik at normalt vinterutrustede kjøretøy og fotgjengere kommer trygt frem.

 

Private tun og veier

Kommunen brøyter, strør eller måker ikke privat tun og veier. For hjelp til dette må private tilbydere av tjenesten kontaktes. 

 

Kontakt

Teknisk vakttelefon vei, vann og avløp
Åpen 24 timer i døgnet for akutte forhold knyttet til vei, vann og avløp. Kun for samtale, ikke SMS!
Telefon 91 75 75 22

Ring - ikke send SMS!

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark