Midt-Telemark kommune

Pensjon og forsikring

Pensjon og forsikring

Pensjon

Hva er offentlig tjenestepensjon?

Alle som jobber i stat og kommune har pensjon på jobben. Fra 1.1.2020 gjelder ny ordning for offentlig tjenestepensjon for alle som er født i 1963 eller senere.

De som er født før 1963 beholder gammel ordning for offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP. De som er født i 1963 eller senere får både ny offentlig tjenestepensjon og ny offentlig AFP. Les mer om de ulike ordningene som gjelder deg her.

 

Offentlig tjenestepensjon for deg født før 1963

Ny offentlig tjenestepensjon for deg født 1963 eller senere

Offentlig AFP for deg født før 1963

Ny offentlig AFP for deg født 1963 eller senere

 

Forsikring

Gjennom å være ansatt i Midt-Telemark kommune har du tilgang til en egen oppdatert forsikringsportal Waco Ajour.

I denne portalen kan du som ansatt finne informasjon om følgende:

  • Interne kontaktpersoner kommunen har på ulike typer forsikring
  • Hva du skal gjøre når du skal melde skade/dødsfall, og hvor det skal meldes
  • Kommunens forsikringsoversikt og avtalenummer
  • Forsikringskalkulator som viser hva akkurat du vil få utbetalt ved en ev. skade eller et dødsfall
  • Informasjon om de ulike forsikringene
  • Informasjon om frivillig ulykkesforsikring fritid
  • Skjema for fortsettelsesforsikring gruppeliv – dersom du slutter i jobben
  • Ofte stilte spørsmål – og svar på disse
  • Aktuelt om forsikring
  • Litt om Waco Forsikringsmegling AS – kommunes forsikringsmegler

Link til forsikringsportalen finner du på Min side i Visma

Forsikringsportalen finner du under Mine snarveier og lenker.