Midt-Telemark kommune

Permisjon, utdanning og kurs

Permisjon, utdanning og kurs

Permisjon

Skjema og regelverk finn du i personalhåndboka til Midt-Telemark kommune. 

 

Utdanning

Midt-Telemark kommune tilbyr ansatte støtte til utdanninger som er i tråd med bemanningsplaner, kompetanseplaner og kommunens satsingsområder. Støtte til utdanning er en mulighet arbeidsgiver tilbyr for blant annet å legge til rette for god kompetanseutvikling for ansatte i kommunen, og for at kommunen skal kunne få dekket sine kompetansebehov. Retningslinjene for støtte til utdanning finner i Compilo .

Er du ansatt i Midt-Telemark kommune og skal søke om å gjennomføre utdanning som skal helt eller delvis dekkes av arbeidsgiver, søker du i søknadsskjemaet som du finner her.

Skal du søke om permisjon uten lønn for å gjennomføre utdanning som du skal dekke selv (iht. Arbeidsmiljøloven § 12-11), bruker du søknadsskjemaet “Søknad om permisjon uten lønn og redusert stilling” 

Det finnes også flere sentrale ordninger for videreutdanning for ansatte i kommunen, for eksempel i Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som har egne søknadsprosesser og eget søknadsskjema. Ta kontakt med lederen din for mer informasjon om dette.

 

Kurs

KS Læring er plattformen som brukes til kompetanseutvikling i kommunen. Innlogging gjøres via nasjonal ID-port med BankID eller BankID på mobil.

Ved oppstart skal alle nyansatte ta introduksjonskurs Nyansatt i Midt-Telemark kommune. Dette er tilgjengelig ved innlogging i KS Læring.

Ved spørsmål knyttet til KS Læring, ta kontakt med personalavdelingen.

Kontakt

Marianne Bergheim
Konsulent lønn
E-post
Mobil 90 02 91 70
Marte Tvinnereim
Rådgiver
E-post
Mobil 48 23 06 94