Midt-Telemark kommune

Reglement for delegasjon fra Kommunedirektøren

Reglement for delegasjon fra Kommunedirektøren

Delegeringsreglementet viser hvilke fullmakter som er delegert fra politikere til administrasjonen.

Delegering vil si overføring av myndighet. Hensikten er avlasting av arbeidsoppgaver fra den som formelt innehar myndigheten, samt forenkling av beslutningsprosesser.
 

Se delegasjonsreglement (PDF, 734 kB)