Midt-Telemark kommune

Detaljreguleringsplan for Bø Camping – offentleg ettersyn og høring

Detaljreguleringsplan for Bø Camping – offentleg ettersyn og høring

I samsvar med §12-10 i plan- og bygningslova har Utval for plan, teknikk og næring i møte 28.01.20, vedteke å legge detaljreguleringsplan for Bø Camping, planID 04_57_2018 ut til offentleg ettersyn.

 

Klikk for stort bilde  

Høringsfrist: 27.03.2020

 

Detaljreguleringsplan for Bø Camping – offentleg ettersyn og høring

I samsvar med §12-10 i plan- og bygningslova har Utval for plan, teknikk og næring i møte 28.01.20, vedteke å legge detaljreguleringsplan for Bø Camping, planID 04_57_2018 ut til offentleg ettersyn.

Formålet med planen er å stadfeste bruken av området som campingplass. Størstedelen av planområdet er i dag ibruk som campingplass, medan ønska utvida areal mot nord skal brukast til midlertidige installasjonar (dvs. telt og bubilar), ikkje bygg eller faste konstruksjonar.

 

Plandokumenter


Spørsmål kan rettast til Midt-Telemark kommune, saksbehandler Kari V. Hynne på tlf. 976 43 558 eller kahy@mt.kommune.no.

Planforslaget er lagt ut til offentleg ettersyn på Bekkevoll, biblioteket og på kommunehuset i Midt-Telemark. Eventuelle merknader sendast til post@mt.kommune.no eller Midt-Telemark kommune, Teknisk forvaltning, Pb. 83, 3833 Bø, innan 27.03.20.

Kontakt

Øyvind Dag Dahle
Arealplanlegger / Miljøvernrådgiver
E-post
Mobil 915 25 129
Elin Blütecher
Arealplanlegger
E-post
Mobil 907 55 496

Åpningstider

Servicetorg

08.00 - 15.30
 

Sentralbord

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark