Midt-Telemark kommune

Detaljreguleringsplan for Høgvoll – kunngjering av vedtak.

Detaljreguleringsplan for Høgvoll – kunngjering av vedtak.

I  henhold til plan og bygningsloven § 12-12 vedtok Bø  kommunestyre i møte 16.12.2019 (sak 79/19)
detaljreguelringsplan for Høgvoll. Formålet med planen er å legge til rette for leiligheter og kontorer på eiendom 47/45 i Lektorvegen  Bø sentrum.

 

   

 

 

Plandokumenter:

Plankart (PDF, 578 kB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 183 kB)
Planomtale (PDF, 4 MB)
Vedtak (PDF, 2 MB)


Muligheter for å klage

Kommunestyret sitt vedtak kan påklages i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12.

Klager må være skriftlige og sendes til post@mt.kommune.no eller i post til Midt Telemark kommune, Teknisk forvaltning, Pb 83, 3833 Bø innan 21.02.2020.
Krav om erstatning eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må kreves senest 3 år etter kunngjøring av vedtaket.