Midt-Telemark kommune

Høring – Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Midt-Telemark kommune

Høring – Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Midt-Telemark kommune

Formannskapet i Midt-Telemark kommune har i møte 25.01.2021 vedtatt å legge forslag til lokal forskrift om åpningstider for serveringssteder i Midt-Telemark kommune ut til offentlig høring.

Eventuelle kommentarer til høringen kan sendes til:
 

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø i Telemark
eller på e-post til: post@mt.kommune.no
 

Frist for å gi høringsuttalelse er 29. mars 2021.

 

Dokumenter