Midt-Telemark kommune

Høring - ny gebyrforskrift for plan, byggesak og oppmåling

Høring - ny gebyrforskrift for plan, byggesak og oppmåling

Høringsfrist: 30.09.2022

For å kunne ta gebyr for kommunale tjenester innenfor rammene til forvaltningsenheten på teknisk,
plan, byggesak og oppmåling kreves det en lokal forskrift. Pr i dag har kommunen bare et gebyrregulativ som
bestemmer størrelsen på satsene.

Forskriften tar i grove trekk for seg hvilke retningslinjer som skal følges ved fastsetting av gebyr for
disse tre tjenestene.

 

Høringsutkast (PDF, 470 kB)

Forskrift byggesaksgebyr (PDF, 131 kB)