Midt-Telemark kommune

Kunngjøring av detaljreguleringsplan for Ryggvegen 2

Kunngjøring av detaljreguleringsplan for Ryggvegen 2

Klagefrist 20.november 2020

I samsvar med § 12-12 i plan- og bygningslova vedtok Midt-Telemark kommunestyre i møte 7.09.2020 (sak 120/20) detaljreguleringsplan for Ryggvegen 2.

Kart Ryggvegen 2 - Klikk for stort bilde  

Formålet med planen er å legge til rette for ny konsentrert bebyggelse på eiendom  gnr. 53 bnr. 63 i Ryggvegen.

 

Plandokument:
Plankart (PDF, 749 kB)
Planbestemmelser (PDF, 191 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)
Vedtak (PDF, 2 MB)
 

Kommunestyret sitt vedtak kan påklages i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12. Krav om erstatning eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må settes frem senest 3 år etter kunngjøring av vedtaket.

Klager må være skriftlige og senest til Midt- Telemark kommune

Eventuelle klager sendes til: 

Midt- Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

eller på e-post til: post@mt.kommune.no 

Frist for å komme med klager er satt til 20.11.2020.