Midt-Telemark kommune

Navnesak reguleringsplanen Torillstul – Håråldskar

Navnesak reguleringsplanen Torillstul – Håråldskar

Reguleringsplanen ble vedtatt i 2016. Etter oppstart av anleggsarbeid i tråd med reguleringsplanen har Midt-Telemark kommune starta navnesak for å bestemme vegnavn.

Grunneier hadde forslag til vegnavn, og Midt-Telemark navnenemd gav råd om nye vegnavn i avholdt møte 15.2.2022. Ut fra innkomne forslag har Håråldskarvegen og Torillstulvegen blitt foreslått.

Viser til vedtatt reguleringsplan. Forslaget er at Skv1, Skv2, Skv6, Skv7, Skv8, Skv10, Skv11 får Håråldskarvegen som vegnavn.

Skv3 foreslås å adresseres til Lifjellvegen, men Skv4 får Torillstulvegen som vegnavn.

Videre prosess i navnesaken;

  • Se på innkomne høringsinnspill.
  • Politisk sak for utvalg for plan teknikk og næring (PTN) som gjør vedtak om nye vegnavn
  • Kunngjøre vedtak i lokal avis, hjemmeside og Facebook
  • Sende vedtak til sentralt stedsnavnregister (SSR)
     

Se plankart (PDF, 7 MB)