Midt-Telemark kommune

Nye vegnavn vedtatte

Nye vegnavn vedtatte

  

 

 

I møte 15.4.2021 gjorde PTN følgende vedtak om vegnavn

  • Veg på reguleringsplan Stadskleiv - Stadskleivhamna
  • Veg på reguleringsplan H9 på Lifjell - Møllebuåsen
  • Veg på avstikkerveg på Torsbergåsen - Huldrevegen

‘’

 

En lignende artikkel skal inn på kommunens hjemmeside og evt. på Facebook.