Midt-Telemark kommune

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Bø Kunnskapspark

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Bø Kunnskapspark

I samsvar med plan- og bygningslova har utval for plan, teknikk og næring i møte 07.02.23 sak nr 05/23, vedteke å legge detaljregulering for Bø Kunnskapspark (PlanID 202230) ut til offentleg ettersyn.

Formål med planen er å legge til rette for nytt kontor- og konferansebygg i tilknytning til Bø Hotell. Det leggast opp til nybygg på 820 m2 BYA og 2200 m2 BRA, fordelt på 1700 m2 kontorformål og 500 m2 kurs- og konferansearealer.
Planen er lagt ut til offentleg ettersyn på Bekkevoll, biblioteket og på kommunehuset.

Plankart av Bø Kunnskapspark - Klikk for stort bildePlankart av Bø Kunnskapspark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørsmål

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Arne Engravslia Jenssen.
Epost: arje1802@mt.kommune.no

Merknader

Frist for å komme med merknader er satt til 06.04.2023.
Merknader sendes til post@mt.kommune som brev til Midt-Telemark kommune,
Teknisk forvaltning, Pb 83, 3833 Bø.

Plandokumenter

Plankart (PDF, 589 kB)
Planføresegner (PDF, 176 kB)
Planomtale (PDF, 5 MB)
Illustrasjonsplan (PDF, 2 MB)
ROS-analyse (PDF, 348 kB)
Mobilitetsplan (PDF, 2 MB)
Rammeplan VA (PDF, 408 kB)
Områdestabilitet (PDF, 8 MB)
Referat fra oppstartsmøte (PDF, 212 kB)
Saksfremlegg - 1. gongs behandling (PDF, 2 MB)