Midt-Telemark kommune

Offentlig ettersyn detaljregulering for Epleblomsten AS

Offentlig ettersyn detaljregulering for Epleblomsten AS

Høringsfrist 13.08.21

Epleblemsten kartutsnitt - Klikk for stort bilde  

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok utval for plan, teknikk og næring 25.05.21 sak 73/21 å legge forslag til detaljregulering for Epleblomsten AS ut til offentlig ettersyn. Planforslaget er fremmet av Sør Arkitekter As på vegne av Epleblomsten AS. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av tilstrekkelig lagerkapasitet tilknyting til produksjonslokalene til Epleblomsten AS.
 

Høringsdokumenter

Plankart (PDF, 524 kB)
Planbestemmelser (PDF, 158 kB)
Planomtale (PDF, 2 MB)
ROS analyse (PDF, 316 kB)
Fasader (PDF, 293 kB)
Snitt-profil (PDF, 840 kB)
Grunnrapport (PDF, 2 MB)
Saksfremstilling til 1. gangs behandling (PDF, 2 MB)
 

Dokumentene er også lagt ut hos Teknisk Bekkevoll, kommunehuset og biblioteket.

 

Spørsmål

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Elin Blütecher på elbl2001@mt.kommune.no eller telefon 907 55 496.
 

Merknader

Frist for å komme med merknader er satt til 13.08.2021. Merknader sendes til post@mt.kommune.no eller som brev til Midt-Telemark kommune, Teknisk forvaltning, Pb 33, 3833 Bø.