Midt-Telemark kommune

Offentlig ettersyn- detaljregulerings for Lifjell H9

Offentlig ettersyn- detaljregulerings for Lifjell H9

Høringsfrist 21. april 2021

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok utval for plan, teknikk og næring 16.02.21 sak 15/21 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Lifjell H9 ut til offentlig ettersyn. Planforslaget er fremmet av Sør Arkitekter på vegne av Rørvik Eiendomsutvikling AS. Formålet med planen er å legge til rette for fritidsbolig med tilhørende anlegg i feltet H9 på Lifjell.

 

Kart - detaljregulerings for Lifjell H9 - Klikk for stort bilde 

Høringsdokumenter


Plankart (PDF, 497 kB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 195 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)
ROS-analyse (PDF, 348 kB)
Illustrasjonsplan (PDF, 399 kB)
Landskapsanalyse (PDF, 3 MB)
Rapport- Biologisk mangfold (PDF, 664 kB)
Saksfremstilling til 1. gangsbehandling (PDF, 2 MB)
 

Dokumentere er også lagt ut hos Teknisk forvaltning på Bekkevoll, kommunehuset og biblioteket.


Spørsmål

Eventuelle spørsmål til planforslaget  kan rettes til saksbehandler Elin Blütecher på elbl2001@mt.kommune.no eller telefon 907 55 496

 

Merknader

Frist for å komme med merknader er satt til 21.04.2021. Merknader sendest post@mt.kommune.no eller som brev til Midt-Telemark kommune, Teknisk forvaltning, Pb 33, 3833 Bø.