Midt-Telemark kommune

Trafikktryggleiksplan for Midt-Telemark kommune 2020 – 2032 til offentleg ettersyn

Trafikktryggleiksplan for Midt-Telemark kommune 2020 – 2032 til offentleg ettersyn

I tråd med planstrategi er arbeidet med ny Trafikktryggleiksplan i gang.

   

Vedteken trafikktryggleiksplan legg grunnlag for tildeling av fylkeskommunale midlar gjennom stønadsordninga Aksjon skoleveg.

Planen tek ta føre seg følgjande tema:

  • Prioritera haldningsskapande og fysiske tiltak
  • Farlege skulevegar og skuleskyss
  • Trafikkulykker og statistikk
  • Kommunen som pådrivar for trafikktryggleik
     

Se trafikktryggleiksplan til offentleg ettersyn (PDF, 989 kB)

 

Send innspel

Me ber om innspel til planen innan 17.04.2020. 
 

Send innspel digitalt


Innspel kan også sendast til post@mt.kommune.no eller Midt-Telemark kommune, Postboks 83, 3833 Bø i Telemark.

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark