Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Ryggvegen 2

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Ryggvegen 2

I tråd med plan og bygningslovens (PBL) § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med utarbeiding av detaljregulerinsplan for Ryggvegen 2 planid 202005, (saknr 20/1497) Det varsles samtidig oppstart av arbeid med utbyggingsavtale  jfr. pbl § 17.

Kart over foreslått områdeavgrensing ryggvegen 2 - Klikk for stort bilde

Adaptiv Arkitektur AS med konsulent Pål Sylwester Witczak som konsulent og Halvor Øygarden som forslagstiller varsler oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Ryggvegen 2. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortetting av eiendommen med firemannsboliger.
Eksisterende enebolig på eiendommen skal beholdes.
 

Varslingsbrev (PDF, 145 kB)
Situasjonsplan (PDF, 5 MB)

 

Eventuelle merknader til planarbeidet kan sendes til  Adaptiv Arkitektur AS Brøløsvegen 57, 3840 Seljord, eller via epost til psw@adaptivark.no

Kopi sendes til Midt- Telemark kommune post@mt.kommune.no eller Midt- Telemark kommune, postboks 83, 3833 Bø i Telemark innen 13.03.2020

    

Kontakt

Elin Blütecher
Arealplanlegger
E-post
Mobil 907 55 496

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark

 

Kart