Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Ryggvegen 2

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Ryggvegen 2

I tråd med plan og bygningslovens (PBL) § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med utarbeiding av detaljregulerinsplan for Ryggvegen 2 planid 202005, (saknr 20/1497) Det varsles samtidig oppstart av arbeid med utbyggingsavtale  jfr. pbl § 17.

Adaptiv Arkitektur AS med konsulent Pål Sylwester Witczak som konsulent og Halvor Øygarden som forslagstiller varsler oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Ryggvegen 2. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortetting av eiendommen med firemannsboliger.
Eksisterende enebolig på eiendommen skal beholdes.
 

Varslingsbrev (PDF, 145 kB)
Situasjonsplan (PDF, 5 MB)

 

Eventuelle merknader til planarbeidet kan sendes til  Adaptiv Arkitektur AS Brøløsvegen 57, 3840 Seljord, eller via epost til psw@adaptivark.no

Kopi sendes til Midt- Telemark kommune post@mt.kommune.no eller Midt- Telemark kommune, postboks 83, 3833 Bø i Telemark innen 13.03.2020

    

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark