Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Kamperhaug

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Kamperhaug

I tråd med plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering for Kamperhaug.

Innspill må være mottatt innen 21.07.21.

 

Planhuset As varsler på vegne av forslagstiller Edvard Ajer oppstart av arbeid med detaljregulering for Kamperhaug.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for eksisterende og nye boliger. Atkomsten til boligområdet er planlagt via avkjørsel frå Oterholtvegen.


Merknader

Eventuelle merknader til planarbeidet kan sendes til Planhuset As, Strandgata 2, 3750 Drangedal eller oddrun@planhuset.no, med kopi til Midt-Telemark kommune, postboks 83, 3833 Bø i Telemark eller post@mt.kommune.no