Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Nordbøåsen felt A gnr/bnr 54/7 og deler av 54/1

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Nordbøåsen felt A gnr/bnr 54/7 og deler av 54/1

I tråd med plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering for Nordbøåsen felt A.

Innspill må være mottatt innen 05.07.21

Nordbøåsen felt A - kartutsnitt. - Klikk for stort bilde  

Sør Arkitekter AS  varsler på vegne av forslagstiller Oppheimjordet Utvikling AS og Hovden Hyttesevice AS m.fl  oppstart av arbeid med detaljregulering for Nordbåsen felt A.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for nye boliger med tilhørende anlegg. Det legges opp til en kombinasjon av frittliggende småhusbebyggelse/eneboliger og felter med konsentrert bebyggelse. Tilkomst etableres frå Norbøvegen i sør.
 

Varslingsbrev (PDF, 687 kB)
 


Innspill må være mottatt innen 05.07.21.
 

Merknader

Eventuelle merknader til planarbeidet kan sendes til Sør Arkitekter (søndergaard Rickfelt AS), Kyrkjevegen 6, 3800 Bø eller via epost til post@sorarkitekter.no   med kopi til Midt-Telemark kommune, postboks 83, 3833 Bø i Telemark eller post@mt.kommune.no