Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for for hytteområdet F1 ved Reskjemvannet- del 2

Varsel om oppstart av detaljregulering for for hytteområdet F1 ved Reskjemvannet- del 2

Sør Arkitekter As varsler på vegne av forslagstiller Olav Ødegården oppstart av planarbeid med detaljregulering for hytteområde F1 ved Reskjemvannet del 2. 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse av hyttefelt F1 med 4 fritidsboliger med tilhørende anlegg. 
 

 

 

 

 

 

 

Varslingsbrev (PDF, 556 kB)

Innspill
Frist for å komme med innspill er satt til 6.09.2021.
Innspill senest til Søndergaard Rickfelt As, O.H Holtasgate 29 A, 3678 Notodden eller som epost til post@sorarkitekter.no
Spørsmål kan rettes på samme adresse eller telefon 35 02 95 00.

Kopi av innspill sendes også til Midt-Telemark kommune på epost post@mt.kommune.no eller til postboks 83, 3833 Bø.