Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Notevarp brygge

Varsel om oppstart av detaljregulering for Notevarp brygge

Tor Ivar Gullord varsler på vegne av forslagsstiller Frode Orekaasa på vegne av Sameiet Notevarp Terrasse oppstart av planarbeid med detaljregulering for Notevarp brygge.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for brygge med tilhørende friluftsområde.

Planområdets beliggenhet   

 

 

 

 

 

 

Foreslått plangrense 

 

 

 

 

 

 

 


Varslingsbrev (PDF, 657 kB)

Innspill
Frist for å komme med innspill er satt til fredag 03.02.2023.
Innspill sendes til Tor Ivar Gullord, Klomsteinrovegen 252, 286 Biri
eller via epost til torivar@gullordgeoservice.no
Spørsmål kan rettes til samme adresse eller telefon 90 86 08 41.

Kopi av innspill sendes også til Midt-Telemark kommune på epost
post@mt.kommune.no eller postboks 83, 3833 Bø.