Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Bergenåsen miljøfelt

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Bergenåsen miljøfelt

I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Bergenåsen miljøfelt planid 202007.

Klikk for stort bilde

Ola Roald Arkitektur AS varsler på vegne av forslagstiller Bergenåsen AS oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Bergenåsen Miljøfelt.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av et innovativt boligfelt på Bergenåsen i Midt Telemark. Boligfeltet skal bestå av en helt ny type miljøboliger med tilhørende utearealer, lekeplasser og friluftsområder.
 

Merknader

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes til: 

Ola Roald Arkitektur AS v /Siri M Ludvigsen
Øvre Langgate 50, 3110 Tønsberg

Merknader kan også sendes pr. epost til:
sml@olaroald.no

innen 20.oktober 2020

Kopi av merknader sendes til:

Midt- Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø i Telemark.

Kopi av merknader kan også sendes pr. epost til: post@mt.kommune.no