Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Epleblomsten

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Epleblomsten

I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Epleblomsten.

Kart epleblomsten - Klikk for stort bilde  

Sør Arkitekter varsler på vegne av forslagstiller Epleblomsten AS oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Epleblomsten.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av tilstrekkelig lagerkapasitet i tilknytning til produksjonslokalene til Epleblomsten AS.

Innspill må være motatt innen 1.03.2021.

Eventuelle merknader til planarbeidet kan sendes til Søndergaard Rickfelt AS, O.H. Holtasgate 29a, 3678 Notodden, eller til post@sorarkitekter.no, med kopi til Midt-Telemark kommune, Postboks 83, 3833 Bø eller post@mt.kommune.no