Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av planarbeidet med «Kommunedelplan for Lifjell 2023-2033 for Midt-Telemark kommune», samt planprogram til offentleg ettersyn

Varsel om oppstart av planarbeidet med «Kommunedelplan for Lifjell 2023-2033 for Midt-Telemark kommune», samt planprogram til offentleg ettersyn

Midt-Telemark kommune varslar med dette oppstart av arbeidet med ny Kommunedelplan for Lifjell. Forslag til planprogram leggast no ut til offentleg ettersyn i 8 veker samtidig som kommunen varslar oppstart av planarbeidet, jf plan- og bygningslova §§11-12 og 13. Nye arealinnspel for planområdet må sendast no innan fristen.

Innspel til planarbeidet og merknader til planprogrammet sendast post@mt.kommune.no eller Midt-Telemark kommune, Pb 83, 3833 Bø innan 19.5.2022 og merkast «Kommunedelplan for Lifjell».

Planprogrammet legg vekt på godt samarbeid mellom alle aktørar og interessentar gjennom heile planprosessen. Det vil vere opne folkemøte i samband med denne høyringsfasen der ein vil informere om prosessen som ein no skal i gong med og inviterer til offentleg diskusjon, samt eit ope plankontor på Gullbring og på Lifjell på dagstid, der ein har anledning til å få blant anna rettleiing for å sende inn innspel eller diskutere ulike problemstillingar:

  • Utendørs plankontor, 11. april på Jønnbu, Lifjell, kl.10.30-12.00
  • Folkemøte, 19. april i Gullbring Kulturanlegg, Storsalen, kl.19.00-20.30
  • Opent plankontor/drop-inn, 19. april i Gullbring Kulturanlegg, Framstugo, kl.09.00-15.00

Spørsmål kan rettast til Svenja Doreen Storøy svro2606@mt.kommune.no.  

For mer utfyllande informasjon om pågaende planarbeid, blant anna rettleiing for å sende inn nye arealinnspel se her  

Dokumenter:

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Lifjell 2023-2033 (PDF, 820 kB)

Varslingsbrev (PDF, 197 kB)