Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av utvidelse av detaljregulering for Hellestad sandtak

Varsel om oppstart av utvidelse av detaljregulering for Hellestad sandtak

I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med utvidelse av detaljregulering for Hellestad sandtak planid 202003.

 

Rambøll Norge AS varsler på vegne av forslagstiller Hellestad sandtak oppstart av arbeid med utvidelse av reguleringsplan for Hellestad sandtak. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av pukkverket i nordøst. Utvidelsen vil være på ca. 93. daa. Det er foreslått to alternative avgrensninger til planen jf. Illustrasjon.

Det er også sendt inn innspill til ny arealdel for Midt- Telemark kommune for gjeldene utvidelse.

 

Merknader

Eventuelle merknader til planarbeidet kan sendes til Rambøll Norge AS v/Andrea Birch-Aune Marthinsen, Pb 427 Skøyen, 0213 Oslo, eller pr. epost til andrea.marthinsen@ramboll.no  innen 23.04.2020

Kopi sendes til Midt – Telemark kommune post@mt.kommune.no eller Midt- Telemark kommune, postboks 83, 3833 Bø I Telemark.

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark