Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av utvidelse av detaljregulering for Hellestad sandtak

Varsel om oppstart av utvidelse av detaljregulering for Hellestad sandtak

I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med utvidelse av detaljregulering for Hellestad sandtak planid 202003.

Kart hellestad sandtak - Klikk for stort bilde 

Rambøll Norge AS varsler på vegne av forslagstiller Hellestad sandtak oppstart av arbeid med utvidelse av reguleringsplan for Hellestad sandtak. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av pukkverket i nordøst. Utvidelsen vil være på ca. 93. daa. Det er foreslått to alternative avgrensninger til planen jf. Illustrasjon.

Det er også sendt inn innspill til ny arealdel for Midt- Telemark kommune for gjeldene utvidelse.

 

Merknader

Eventuelle merknader til planarbeidet kan sendes til Rambøll Norge AS v/Andrea Birch-Aune Marthinsen, Pb 427 Skøyen, 0213 Oslo, eller pr. epost til andrea.marthinsen@ramboll.no  innen 23.04.2020

Kopi sendes til Midt – Telemark kommune post@mt.kommune.no eller Midt- Telemark kommune, postboks 83, 3833 Bø I Telemark.

Kontakt

Elin Blütecher
Arealplanlegger
E-post
Mobil 907 55 496

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark

 

Kart