Midt-Telemark kommune

Utarbeiding av reguleringsplan

Utarbeiding av reguleringsplan

Når det skal utarbeides reguleringsplan for et område, stiller plan- og bygningsloven krav til hvordan dette skal foregå.

Den som skal utarbeide forslag til en reguleringsplan (forslagsstiller) må være fagkyndig. 

Dersom det er behov for regulering eller omregulering av din eiendom før videre utvikling av eiendommen, må du knytte til deg en profesjonell forslagsstiller.
 

Vanlige faser i en planprosess
 

 Følg med på saken

Er det en sak du ønsker følge med på kan du søke etter saker i innsynsportalen.

Gå til innsynsportalen

 

Alle nye reguleringsplaner blir også lagt ut til offentlig ettersyn (høring).

Her kan du se planer på høring

 Behandlingstid

Behandlingstiden for en reguleringsplan avhenger av sakens kompleksitet og størrelse.

Når det sendes inn et privat planforslag, har kommunen en frist på 12 uker på å førstegangsbehandle planforslaget. Fristen løper når planforslaget er komplett innsendt.

Mange reguleringssaker kan være kontroversielle; politisk, i forhold til overordnede myndigheter, nabolag eller ulike interessegrupper. Slike saker kan derfor ofte ta lengre tid.

 

Kontakt

Elin Blütecher
Arealplanlegger
E-post
Mobil 907 55 496

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark

 

Kart