Midt-Telemark kommune

Beredskap og krisehåndtering

Beredskap og krisehåndtering

Midt-Telemark kommune arbeider for å forebygge skader og å være best mulig forberedt på at krisesituasjoner kan oppstå. Dette gjør vi i samarbeid med mange aktører slik at innbyggerne i kommunen skal leve i et trygt og godt lokalsamfunn.
 

Kommunens varslingstjeneste

Midt-Telemark kommune bruker en sms- og talemeldingstjeneste for kommunikasjon med innbyggerne vedrørende kommunal vei, vann og avløp. Systemet kan også benyttes i beredskapssammenheng.

Det er viktig at alle innbyggere er registrert med rett adresse og telefonnummer.

Mer informasjon om kommunens varslingstjeneste

Utdeling av jodtabletter

Midt-Telemark kommune har jodtabletter på lager i tråd med nasjonale retningslinjer. 
Dersom Direktoratet for sikkerhet- og atomberedskap (DSA) gir beskjed om utdeling skal iverksettes distribueres jodtablettene via skoler, barnehager og helsestasjonen.  Varsling og informasjon om atomuhell og utdeling vil skje via kommunens varslingstjeneste (Varsling 24), skolene og barnehagenes meldingssystem, kommunens hjemmeside og kommunens facebookside. 

Les mer om jodtabletter på DSA sine sider.
 

Tilfluktsrom 

Les mer om tilfluktsrom

 

Barn og unge

 Krig, katastrofer og terror kan skremme mange barn og unge. Barn og unge kan bli redde av å tenke på ting de har hørt om, eller for konkrete hendelser som krig, vold, overgrep, terrorhendelser, katastrofer, ulykker, alvorlig sykdom og død. Grufulle tanker om hva som har skjedd og kan skje med verden, dem selv og deres nærmeste gjør barn og unge utrygge og redde.

Her er noen råd til hvordan du kan trygge barna dine:

  • Trygghet smitter – når du er trygg blir barna trygge

  • Spør hva barna lurer på og svar på det

  • Oppretthold normalitet

  • Ta en pause mediedekningen

  • Ha gode sosiale fellesskap

  • Gi håp

Ressurslenker til det å snakke med barn om krigKriseberedskap

Dersom det skjer en omfattende katastrofe eller ulykke, og de ordinære innsatsorganene sine resurser ikke strekker til, kan kommunen bli engasjert i rednings- og opprydningsaksjoner. I slike situasjoner vil det bli stilt store krav til kommunen, også utover det å stille resurser til disposisjon. Kommunen har beredskapsplaner som sikrer at man kan handle raskt, effektivt og samordnet i slike situasjoner.
 

Se beredskapsplan (PDF, 841 kB)

Se overordna ROS-analyse (PDF, 509 kB)


Kriseledelse

Kriseledelsen skal sikre, at kommunen samlet yter en effektiv innsats i forbindelse med ekstraordinære hendelser. For å løse disse oppgavene skal staben sette opp og opprettholde ett overblikk over situasjonen, koordinere handlinger og disponere ressurser samt koordinere kommunens interne og eksterne kommunikasjon om hendelsen.

Kommunedirektør og ordfører har ansvar og fullmakt til å etablere kriseledelse, beredskapskordinator er Svenja Doreen Storøy. 

 

Egenberedskap

Gjennom den årlige nasjonale egenberedskapsuka blir det satt fokus på hva du bør ha hjemme dersom kritiske hendelser oppstår. 
Les mer om egenberedskap og forslag på beredskapslager.

 


Psykososialt kriseteam

Midt-Telemark kommune har et eget psykososialt kriseteam som trer i funksjon når en ulykke/katastrofe rammer. Kriseteamet har som oppgave å gi mennesker som utsettes for ulykker, har hjulpet til ved alvorlig ulykker, og ellers andre alvorlige livshendelser, tilbud om psykisk førstehjelp og videre oppfølging.

Leder for kriseteamet er Kristine von Hirsch Hellstad

Vakttelefon: 35 05 91 30  - Denne telefonen er det alltid noen som svarer på.

 


Kriseteam ved Notodden legevakt

Notodden psykososiale kriseteam tilbyr hjelp og støtte til enkeltpersoner eller grupper etter spesielt vanskelige hendelser.

Aktuelle hendelser kan være: 

  • Selvmord, selvmordsforsøk, vold eller drap

  • Uventet dødsfall

  • Ulykker og nestenulykker

  • Vitne til / hjelper ved en alvorlig hendelse

Ring legevakten på tlf 116 117 for å komme i kontakt med Kriseteamet. Telefonen er døgnbemannet. 

 

Viktig kontaktinformasjon

Kontakt

Per Dehli
Kommunedirektør
E-post
Telefon 97 15 87 88
Svenja Doreen Storøy
Kommuneplanlegger / Beredskapskoordinator
E-post
Mobil 94 13 64 69

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø