Midt-Telemark kommune

Forhåndsstemming - 10. august til 8. september

Forhåndsstemming - 10. august til 8. september

Bilde av en hånd som putter en rosa stemmeseddel med stempel på nedi ei stemmeurne - Klikk for stort bilde Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Du kan forhåndsstemme ved alle tilgjengelige valglokaler i hele landet. Det betyr at selv om du er hjemmehørende i Midt-Telemark kommune, så kan du avgi din stemme i f.eks. Trondheim. 

Ikke mulig å stemme flere ganger

Har du forhåndsstemt kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen. 

Husk legitimasjon

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å avgi stemme, men du må ta med legitimasjon (pass, bankkort med bilde, førerkort etc.).

Forhåndsstemming i Midt-Telemark kommune:

På kommunehuset

10. august - 1. september
Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00

Lørdag 2. september kl. 12.00 - 16.00

4. - 7. september
Mandag - torsdag kl. 09.00 - 18.00

Fredag 8. september kl. 09.00 - 15.00.
 

Institusjoner

Disse tilbudene er for beboere og ansatte

Bø sjukeheim
Mandag 28. august kl. 10.00 - 12.00

Sauherad bygdeheim
Tirsdag 29. august kl. 10.00 - 12.00

Furuheim og Furumoen
Furumoen: Fredag 1. september kl. 10.00 - 11.00
Furuheim: Fredag 1. september kl. 12.30 - 13.30
 

Skoler

Universitetet i Sørøst-Norge
Onsdag 23. august kl. 10.00 - 14.30

Bø videregåande skule
Torsdag 24. august kl. 10.30 - 12.30

Sagavoll folkehøgskole
Torsdag 24. august kl. 13.30 - 15.30

 

 

Forhåndsstemming i annen kommune

  • Du får utdelt en generell stemmeseddel i valglokalet. Den generelle stemmeseddelen gir en oversikt over alle registrerte politiske partier, uten kandidatnavn. Du må selv være kjent med hvilke partier som stiller til valg i din kommune. Du finner oversikten for Midt-Telemark kommune her. 
  • Du krysser av for, eller skriver på, hvilket parti du vil stemme på. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra din kommune og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.
  • Valgfunksjonæren stempler stemmeseddelen, før du legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen og valgkortet (hvis du har det med) blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen din blir så sendt til din hjemkommune for opptelling.

Kontakt

Valstyret i Midt-Telemark kommune
E-post
Telefon 35 05 90 00

Adresse

Midt-Telemark kommune
v/valstyret
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

 

Svein Taranrød
Avdelingsleder Politisk sekretariat
E-post
Telefon 91 11 20 54

Kontakt ved spørsmål om politisk møtebehandling, salg-, skjenke- og serveringsbevillinger, etablererprøver, valg, vigsel og politiske saker.

Jeanett Kaasa
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 48 26 16 51

Kontakt ved spørsmål om salg-, skjenk- og serveringsbevillinger, kunnskapsprøver, etablererprøver, TV-aksjon, valg og borgerlig vigsel.