Midt-Telemark kommune

Stemmerett og manntall

Stemmerett og manntall

Hvem har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget?

  • Norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret og som er, eller har vært registrert som bosatt i Norge
  • Statsborgere i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige), som fyller 18 år innen utgangen av valgåret og har vært registrert som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret
  • Øvrige utenlandske statsborgere, som fyller 18 år innen utgangen av valgåret og har vært registrerte som bosatte i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen

Manntall

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet. Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fremdeles registrert i manntallet i den kommunen du flytta fra. 

På valgdagen kan du kun avlegge stemme i den kommunen du er manntallsført. Ved forhåndsstemmegivningen kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet.
 

Velgere som er bosatt i utlandet

Bor du i utlandet, men har vært folkeregistrert som bosatt i Norge i løpet av de siste ti årene? Da blir du manntallsført i den kommunen du var registrert som bosatt i da du flyttet fra Norge.

Bor du i utlandet og har ikke vært folkeregistrert som bosatt i Norge de siste ti årene? Da må du søke valgstyret i kommunen du bodde i sist om å bli innført i manntallet. Dersom du aldri har vært folkeregistrert som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

 

Hvordan søker jeg om innføring i manntallet?

Forhåndsstemmer du fra utlandet søker du ved å skrive under på omslagskonvolutten når du stemmer.

Forhåndsstemmer du i Norge, eller ikke bruker omslagskonvolutt, kan du søke ved å bruke søknadsskjemaet som du finner under her. Det er også mulig å skrive et vanlig brev, men da må du få med alle opplysningene det spørres om i skjemaet.

Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du var sist registrert bosatt i Norge, og må ha kommet fram til valgstyret innen 12. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget.
 

Søknadsskjema om innføring i manntallet (PDF, 83 kB)

Innsyn i manntallet

Manntallet ligger ute til offentlig ettersyn på disse stedene fra og med uke 28:

  • Servicetorget på kommunehuset
  • Biblioteket i Bø

Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er innført eller ikke innført i manntallet, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Krav om retting skal være skriftlig, begrunnet og sendes til valgstyret.

Kontakt

Valstyret i Midt-Telemark kommune
E-post
Telefon 35 05 90 00

Adresse

Midt-Telemark kommune
v/valstyret
Postboks 83
3833 Bø i Telemark