Midt-Telemark kommune

Endelig valgoppgjør i Midt-Telemark kommune

Endelig valgoppgjør i Midt-Telemark kommune

Opptellingen av alle stemmene i Midt-Telemark kommune er ferdig og nytt kommunestyre er klart.

Mandatfordeling

Kommunestyret i Midt-Telemark består av 29 medlemmer. I kommunestyreperioden 2023-2027 blir disse fordelt slik:

 • Arbeiderpartiet: 4
 • Fremskrittspartiet: 4
 • Høyre: 4
 • Kristelig Folkeparti: 1
 • Miljøpartiet De Grønne: 2
 • Rødt: 1
 • Senterpartiet: 9
 • SV - Sosialistisk Venstreparti: 2
 • Venstre: 2

 

Dette er det nye kommunestyret

Arbeiderpartiet

 • Karin Hagen
 • Hans Sundsvalen
 • Karianne Flatland
 • Kari Rast Monge

 

Fremskrittspartiet

 • Bjørn Magne Langkås
 • Aina Bakken
 • Tom Ivar Gravklev
 • Gunnar Snippen

 

Høyre

 • Ingemar Bråten
 • Kristin Kleppen
 • Glenn Thore Isaksen
 • Kjell Arne Lunde

 

Kristelig Folkeparti

 • Tormod Helås

 

Miljøpartiet De Grønne

 • Helle Solveig Friis Knutzen
 • Espen Lydersen

 

Rødt

 • Sigbjørn Hjelmbrekke

 

Senterpartiet

 • Siri Blichfeldt Dyrland
 • Chase Alexander Jordal
 • Astrid Staurheim
 • Einar Fagerås
 • Peder Simon Rekkedal
 • Olav Dyrud
 • Anna Kristin Forberg
 • Anette Jakobsen
 • Kjetil Nyhus

 

SV - Sosialistisk Venstreparti

 • Per Atle Einan
 • Heidi Troneng

 

Venstre

 • Evy Beate Stykket
 • Frid Elisabeth Berge

 

Valgresultatene i Midt-Telemark kommune

Valgstyrets møtebok for kommunestyrevalget