Midt-Telemark kommune

Høring kommunale målsettinger for hjortevilt i Midt-Telemark kommune 2024 - 2026

Høring kommunale målsettinger for hjortevilt i Midt-Telemark kommune 2024 - 2026

Utvalg for plan, teknikk og næring i Midt-Telemark har i møte 29.01.24 vedtatt å legge forslag om kommunale målsettinger for hjortevilt ut til offentlig høring.

Eventuelle kommentarer til høringen kan sendes til Nome og Midt-Telemark landbrukskontor, Brennavegen 30, 3810 Gvarv eller epost landbruk@intk.no

Frist for å gi høringsuttalelse er 18. mars 2024

 

Høringsdokumenter; 
Kommunale målsettinger for hjortevilt 2024-2026 i Midt-Telemark - høring (PDF, 593 kB)

Kommunale målsettinger for hjortevilt Midt-Telemark 2024-2026 (PDF, 187 kB)

Rapporter og statistikk;
Faun rapport 020-2019 Elgbeitetaksering i Telemark og Vestfold (PDF, 10 MB)

Faun rapport R011-2020 Hjorten i Vestfold og Telemark(539710) (PDF, 2 MB)

Faun rapport 005-2021 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Nome og Midt-Telemark 2020(539711) (PDF, 2 MB)

Statistikk elg og hjort Midt Telemark inkludert siste års tall (PDF, 171 kB)

Faun rapport 008-2024 Aldersregistering og bestands-vurdering av elg i Nome og Midt-Telemark etter jakta 2023 (PDF, 3 MB)