Midt-Telemark kommune

HØRING- Store Damtjønn hyttefelt - Navnesak reguleringsplan

HØRING- Store Damtjønn hyttefelt - Navnesak reguleringsplan

Reguleringsplanen ble vedtatt i 2019. Etter oppstart av anleggsarbeid i tråd med reguleringsplanen har Midt-Telemark kommune starta navnesak for å bestemme vegnavn.

Grunneier hadde forslag til vegnavn, og Midt-Telemark navnenemd gav råd om nye vegnavn i avholdt møte 15.2.2022. Ut fra innkomne forslag har Dyråsvegen blitt foreslått for vegnavn på vegene i reguleringsplanen, og Stulsvegen som navn på stien som går fra Parkeringsplassen P5 og sør for Store Damtjønn og øst og opp til de spredte tomtefeltene BFR7, BFR8, BFR9 og for de eksisterende hyttene i dette området.

PTN ble orientert om navneforslagene i møtet 26.4.2022; https://midt-telemark.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2022010665&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3829&

Høringsfristen er 26. mai 2022. 

Videre prosess i navnesaken;

  • Se på innkomne høringsinnspill.
  • Politisk sak for utvalg for plan teknikk og næring (PTN) som gjør vedtak om nye vegnavn.
  • Kunngjøre vedtak i lokal avis, hjemmeside og Facebook
  • Sende vedtak til sentralt stedsnavnregister (SSR)