Midt-Telemark kommune

Innspel til planforslaget for ny Kommunedelplan for Lifjell

Innspel til planforslaget for ny Kommunedelplan for Lifjell

Fristen for innspel til planforslaget for ny Kommunedelplan for Lifjell gjekk ut 26. mai. Fleire aktørar har bede om utsetjing til 21. juni. 

Innspela som kom inn innan høringsfristen 26. mai og 21. juni, kan du finne her.

For å sjå plandokumenta som var sendt på høyring, sjå her.