Midt-Telemark kommune

Innspel ved høyring av planforslag

Innspel ved høyring av planforslag

Det har kome inn 41 innspel til planforslaget, frå offentlege etatar, organisasjonar, næringsliv og privatpersonar innan høyringsfristen 26. mai 2024 og den utvida høyringsfristen 21. juni 2024.

Her kan ein finne ei oversiktsliste og få innsyn i innspela.  Klikk på feltet nr for å opne det enkelte innspel.

 

Oversiktsliste
Nr Avsender
1 (PDF, 46 kB) Åsmund Birger Dagslet
2 (PDF, 68 kB) Midt-Telemark Arbeiderparti - Seniorforum
3 (PDF, 124 kB) Tonje Kallum Kringlebu
4 (PDF, 321 kB) Lede AS
5 (PDF, 2 MB) Jan Einar Stølan
6 (PDF, 840 kB) DIRMIN
7 (PDF, 388 kB) Kirsten Lunde
8 (PDF, 210 kB) Bø turlag
9 (PDF, 320 kB) Brukergruppe Lifjell
10 (PDF, 462 kB) Advokat Helge Aarnes
11 (PDF, 2 MB) Forum for natur og friluftsliv Telemark (på vegne av 4H Telemark,Birdlife Norge, avd.Telemark, Porsgrunn og Omegn Turistforening, DNT Telemark, Grenland krets av Norges Speiderforbund, Naturvernforbundet i Telemark, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) Telemark, Skogselskapet Buskerud og Telemark, Syklistenes Landsforening Grenland, Telemark Botaniske Forening og Vestfold og Telemark Orienteringskrets.)
12 (PDF, 411 kB) Therese Young
13 (PDF, 2 MB) Advokat Hilde Sannes Holløkken (på vegne av Erik Idland Knatterud og Bø beitelag BA)
14 (PDF, 532 kB) USN/friluftslivsutdanningene
15 (PDF, 337 kB) Rødt Midt-Telemark
16 (PDF, 80 kB) Rune Engen-Glug
17 (PDF, 529 kB) Lifjelltunet hytteeierforening
18 (PDF, 136 kB) MDG Midt-Telemark
19_1 (PDF, 3 MB) Lifjell Hyttetomter AS
19_2 (PDF, 2 MB) Lifjell Hyttetomter AS
20 (PDF, 13 MB) Trygve Bjarkø
21 (PDF, 695 kB) Birdlife Indre Telemark
22 (PDF, 794 kB) Grostul Velforening
23 (PDF, 750 kB) Linjeforening for Natur og miljøforvaltning og Spire Bø
24 (PDF, 2 MB) 143 Midt-Telemarkinger
25 (PDF, 68 kB) Geir Bø
26 (PDF, 164 kB) Lars Thedin og Inger Bjørkaas Thedin
27 (PDF, 320 kB) Naturvernforbundet i Midt-Telemark
28 (PDF, 7 MB) Håkon Farnes, Anne Farnes, Olav Farnes
29 (PDF, 367 kB) Lifjell Næringslag
30 (PDF, 507 kB) Randi Bjørkaas Slettebø og Per Simon Slettebø
31 (PDF, 3 MB) Torunn og Arnfinn Moe
32 (PDF, 2 MB) Hege Marit Folkestad
33 (PDF, 265 kB) Elise og Ingrid Sanda Ytterbøe
34 (PDF, 441 kB) USN, institutt for natur, helse og miljø
35 (PDF, 2 MB) Advokat Håvard Wiig Andersen
36 (PDF, 2 MB) Monica Schjelderup
37 (PDF, 5 MB) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
38 (PDF, 16 MB) Anders Unum
39 (PDF, 3 MB) Svein Fossheim
40 (PDF, 11 MB) Telemark Fylkeskommune
41 (PDF, 345 kB) Statsforvalteren i Vestfold og Telemark