Midt-Telemark kommune

Kunngjøring av detaljregulering for Høgefjellia

Kunngjøring av detaljregulering for Høgefjellia

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Midt-Telemark kommunestyre i møte 08.05.2023 sak (56/23) detaljreguleringsplan for Høgefjellia.

Planområdet ligger på Høgefjell på Lifjell. Formålet med planen er å leggje til rette for fritidsbebyggelse ved eit samanhengende hyttefelt på Høgefjell i Lifjellområdet. Planen inngår som en del av et område avsatt til fritidsbebyggelse i gjeldende kommunedelplan for Lifjellsområdet.