Midt-Telemark kommune

Naturtypekartlegging på Lifjell

Naturtypekartlegging på Lifjell

Ny rapport om naturtypekartlegging på Lifjell er nå ferdigstilt.

Stiftelsen Biofokus har på oppdrag for Midt-Telemark kommune utført naturfaglege registreringar på Lifjell i Bø (Midt-Telemark kommune) i juli 2023.

Følg linken til  rapporten og samandrag her: Link til rapport om naturtypekartlegging på Lifjell og samandrag