Midt-Telemark kommune

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Høgefjellia

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Høgefjellia

I samsvar med plan- og bygningslova har utval for plan, teknikk og næring i møte 07.02.23 sak nr 06/23, vedteke å legge detaljregulering for Høgefjellia (PlanID 202125) ut til offentleg ettersyn.

Formålet med planen er å leggje til rette for fritidsbebyggelse ved eit samanhengende hyttefelt på Høgefjell i Lifjellområdet. Planen inngår som en del av et område avsatt til fritidsbebyggelse i gjeldende kommunedelplan for Lifjellsområdet. Planen legger opp for utbygging av 9 nye fritidsboliger.
Dokumentene er også lagt ut hos Teknisk Bekkevoll, kommunehuset og biblioteket.

Plankart for Høgefjellia - Klikk for stort bildePlankart for Høgefjellia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørsmål
Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Arne Engravslia Jenssen.
Epost: arje1802@mt.kommune.no

Merknader
Frist for å komme med merknader er satt til 06.04.2023.
Merknader sendes til post@mt.kommune.no som brev til Midt-Telemark kommune,
Teknisk forvaltning, Pb 83, 3833 Bø

Plandokumenter

Plankart (PDF, 620 kB)
Planføresegner (PDF, 693 kB)
Planomtale (PDF, 8 MB)
Illustrasjonsplan (PDF, 2 MB)
ROS-analyse (PDF, 2 MB)
VA-vurdering (PDF, 8 MB)
VA-plan (PDF, 797 kB)
BioFokusnotat (PDF, 2 MB)
Vurdering av steinsprang og snøskred (PDF, 648 kB)
Referat fra oppstartsmøte (PDF, 314 kB)
Saksfremlegg - 1. gangs behandling (PDF, 648 kB)