Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Bøgata 105, planid 202304

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Bøgata 105, planid 202304

Linje Arkitektur AS varsler på vegne av forslagsstiller Food Folk Norge AS oppstart av planarbeid og forhandling om utbyggingsavtale for Bøgata 105.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av frittliggende hurtigmatrestaurant med parkeringsdekke på taket. Ønsket restaurant er en del av kjeden McDonalds, og planene utarbeides i samarbeid med kjøpesenteret Bøsenteret. Restauranten vil ha drive-thru løsning, og det vil være adkomst til parkeringstak fra Bøsenterets parkeringsplass.
 

Oversiktskart Planavgrensing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varslingsbrev (PDF, 137 kB)

Innspill:

Frist for å komme med innspill er satt til fredag 29.09.2023.
Innspill sendes til plankonsulent Silje Skinnes Lunde v/ Linje Arkitektur AS,
Møllergata 12, 0179 Oslo, eller til
silje.skinnes.lunde@linjeark.no

Dersom du trenger flere opplysninger eller veiledning i tilknytning til saken eller saksbehandlingen, kan du kontakte plankonsulent pr. brevpost eller e-post.

Kopi av innspill sendes også til Midt-Telemark kommune på epost
post@mt.kommune.no eller til postboks 83, 3833 Bø.