Midt-Telemark kommune

Psykisk helse

Psykisk helse

En av to nordmenn vil oppleve å få dårlig psykisk helse en eller flere ganger i løpet av livet. Årsaken kan være en opplevelse av krise eller tap. Hvis du eller noen du kjenner trenger hjelp har kommunen ulike tilbud du kan søke på. 

Avdelingen er lokalisert til Napastaa i Bø.  Vi som jobber her har tverrfaglig kompetanse, hvor flere har videreutdanning i psykisk helse og kognitiv terapi.  Vi har taushetsplikt. Vi yter tjenester til personer over 18 år, med moderat til alvorlig psykisk lidelse og/eller rus- og avhengighetsproblematikk.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, kontakt legevakt på 116117Søk om tjenester fra avdeling for psykisk helse og mestring

Våre tjenester:

 • Behandlingssamtaler basert på kognitiv terapi
 • Motivasjons- og endringssamtaler med fokus på å finne fram egne ressurser og mestringsstrategier
 • Støttesamtaler
 • Hjelp til å strukturere og mestre hverdagen
 • Bistand til å administrere egne medisiner
 • Hjelp til å koordinere nødvendige tiltak og tjenester, og bistand til å utarbeide en individuell plan og /eller kriseplan
 • Miljøarbeid


Vårt ansvar

Det psykiske helse og rusarbeidet i kommunen, skal bidra til å fremme selvstendighet og tilhørighet hos mennesker med moderat til alvorlig psykisk lidelse og/eller avhengighetsproblematikk. Arbeidet skal bidra til å styrke egen evne til å mestre eget liv.

 • Vi møter deg med respekt og er opptatt av din opplevelse av egen livssituasjon
 • Du får informasjon og veiledning
 • Du får beskjed dersom avtaler må endres


Ditt ansvar

 • Du søker selv om tjenesten og deltar i utarbeidelse av mål og tiltak
 • Har du husdyr, må du være forberedt på at ikke alle ansatte ønsker å komme i kontakt med disse
 • Du gir beskjed dersom avtaler må endres
 • Du gir beskjed dersom du er i behandling i spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helsevern/rus

Selvhjelp:

Det finnes gratis hjelpetelefoner du kan ringe som Kirkens SOS tlf.22 40 00 40 og Mental helse hjelpetelefon tlf.116 123.

Ved akutt behov for hjelp må man kontakte legevakt på tlf.116 117.

 

Pårørende:

Midt-Telemark kommune har etablert samarbeid med LPP Vestfold og Telemark, som gir tilbud til pårørende innenfor psykisk helse. Samlinger for pårørende er lokalisert til Bø.

 

Andre opplysninger:

Kommunen har også tilbud til mennesker med psykisk lidelse og/eller avhengighetsproblematikk innenfor:

DRIV - aktivitetstilbud

Rask Psykisk Helsehjelp (RPH) - lavterskeltilbud

Ung Arena - lavterskel tilbud for ungdom

Kontakt

Tjeneste for psykisk helse og mestring
Telefon 35 05 95 40
Kristine Von Hirsch Hellstad
Avdelingsleder Psykisk helse og avhengighet
E-post
Telefon 35 05 95 40
Mobil 97 04 29 33

Adresse

Besøksadresse

Tjenesten for psykisk helse og avhengighet
Gvarvvegen 50
3800 Bø


Postadresse

Midt-Telemark kommune
Tjenesten for psykisk helse og avhengighet
Postboks 83
3833 Bø