Midt-Telemark kommune

Psykisk helse og mestring

Kontaktinformasjon

Tjeneste for psykisk helse og mestring
Telefon 35 05 95 40
Bo-tjenesten psykisk helse og rus Hågålia bofellesskap
Mobil 41 56 46 75
Kristine Von Hirsch Hellstad
Avdelingsleder Psykisk helse og avhengighet
E-post
Telefon 35 05 95 40
Mobil 97 04 29 33