Midt-Telemark kommune

Ung Mestring

Ung Mestring

Ung Mestring er et introkurs i kognitiv atferdsterapi for deg under 25 år og går over 4 samlinger av 2 timer. 

Kurs høsten 2024

Kursdatoer blir neste kurs blir annonsert i august.

 

Kurset har fokus på hvordan vi kan hjelpe oss selv på best mulig måtet når livet trøbler gjennom å bli mer bevisst tankesett og strategier som kan begrense oss. Kurset kan være nyttig for deg som strever med tankekjør, stress, engstelse eller nedstemthet. 

Påmelding

Påmelding kreves og kan gjøres digitalt.

Endringer i tidspunkt kan forekomme, men det vil bli sendt ut informasjon til alle påmeldte deltakere i forkant av hvert kurs.

Påmeldingsskjema

Dag 1

Lett introduksjon til kognitiv terapi, med fokus på at vi tolker og oppmerksomhet, samt grunnleggende behov.

Dag 2

Denne delen handler om positive aktiviteter og energibalanse, samt å finne et passe aktivitetsnivå.

Dag 3

Denne delen gir en innføring i grunnleggende teknikker i kognitiv terapi.

Vi går igjennom mulige tankefeller, ABC modellen og den kognitive diamant, og øver på tankesortering. 

Dag 4

Denne delen handler om forskjellen mellom grubling (fortid) og bekymring (fremtid)